Qui som?

Origens

    
Els inicis de l´activitat del Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès daten de principis dels anys quaranta, com a Gremio del Metal adscrit a la Delegación Provincial de Sindicatos de Tarragona.
Ens trobem amb Europa inmersa de ple en la Segona Guerra Mundial, i amb una Espanya que, després dels efectes de la Guerra Civil intenta posar els puntals per a reconstruir un país destrossat. En aquest entorn bèlic es comença a cimentar l´autarquia econòmica en que va viure el territori espanyol durant els anys cinquanta i seixanta, i es potencien a tot el territori associacions sindicals per tal de col.laborar amb la política social del Règim.

En aquest ambient de “camaraderia” neix el Gremio Sindical Comarcal del Metal al “servei” del Règim. No és fins a principis dels anys setanta -quan el Règim es comença a debilitar i Espanya es troba en un procés d´apertura econòmica a l´Europa democràtica- que es pren el nom d´Agrupación Comarcal de Tarragona i comença a pendre una estructura més similar a l´actual -en quan a associació empresarial que és i en defensa dels interessos dels associats-, mantenint-se al marge de les polítiques socials que dicta el Règim.

Ja a finals dels setanta, en ple procés de democratització de l´Estat Espanyol, el Gremi d´Instal.ladors de Tarragona pren la denominació i estructura actuals com l´associació empresarial que és avui, -tot i que és evident que hi ha hagut canvis producte de l´evolució social-. En aquest periode, el Gremi d´Instal.ladors de Tarragona promou i intervé en la creació de la Federació Catalana d´Instal.ladors (FERCA) que ha de ser paraigua i referent dels instal.ladors al territori català.

 

Perfil

Avui, el Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès és integrat per més de tres-centes empreses instal.ladores i és el gremi d´instal.ladors més potent de la província en els darrers vint-i-cinc anys.
Forma part de l´Associació de Gremis d´Instal.ladors de la Província de Tarragona amb seu a les mateixes oficines al Polígon Industrial Riu Clar. Aquesta associació, integrada per més gremis d´àmbit comarcal que en total engloben més d´un miler d´empreses, és actualment el braç executiu de moltes de les accions que es treballen desde els gremis comarcals de forma coordinada.

El volum de negoci que mouen les instal.lacions a la província de Tarragona és realment important, sobretot tenint en compte que va estretament lligat amb el sector de la construcció que els darrers anys ha sigut, i és, un dels motors econòmics més important de la província, juntament amb el sectors turístic i industrial.

D´altra banda, si tenim en compte la mitjana de treballadors que tenen les empreses instal.ladores associades al Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès, podem dir que unes 2.000 families al Tarragonès, i unes 7.000 a tota la província de Tarragona, viuen de les activitats que desenvolupen aquestes empreses.
mb aquesta perspectiva, és evident que els professionals de les instal.lacions tenen la necessitat de ser representats per una associació empresarial forta com és el Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès, i aquesta associació té l´obligació de proporcionar els serveis i la imatge necessaries per a la bona marxa del sector i de les seves empreses asociades, a la vegada que ha de vetllar pels interessos dels socis i del sector


Govern     

En l´actualitat, i desde la data de la seva presa de possessió el 15 de desembre de 1999, i després de llur reelecció el desembre de 2004, presideix el Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès el Sr. Josep Miró Soldrà, amb el suport i col.laboració de la Junta Directiva del Gremi, que és formada de la següent forma:

 
JOSEP MIRÓ SOLDRÀ 
President
 
JOSÉ ANTONIO TERUEL MARTÍNEZ
Sots-President 1er.
 
ROBERT ALUJAS BARGALLÓ
Sots-President 2on.
 
GERARDO ANTÓN ESCRIBANO
Secretari
 
CLAUDIO PÉREZ DE MENDIGUREN DÍAZ
Tresorer
 
ALEJO RAMÍREZ ESPINOSA
Vocal
 
PERE TOMÁS PLAZA
Vocal
 
SALVADOR BACELLS PÉREZ
Vocal
 
ALFRED AMORÓS LE-REUX
Vocal
 
ANTONIO CORTÉS ESTOP
Vocal
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
< Anterior

Cercador

Ámbit

Població


Horari

Horari Oficines Gremi:
Del 12/setembre a 30/juny:
  • de dilluns a dijous de 8:00h. a 17:00h.
  • divendres de: 8:00h. a 14:30h.

L'horari per consultes tècniques serà:
  • OCA: atenció telefònica
  • TÜV RHEINLAND: els dimecres de 15:00h. a 17:00h.
  • ECA: dijous de 8:30h a 10:30h.

On Som?