Que fem?
El Gremi d´Instal.ladors som el col.lectiu format per petites i mitjanes empreses del sector, que mouen una part molt important de l´economia del nostre territori.
 
 • El Gremi d´Instal.ladors defensem els interessos de les empreses instal.ladores, i unim esforços amb altres gremis per a crear i participar en federacions i confederacions com Ferca, Fenie i Conaif, que actuen com interlocutors vàlids davant l´administració central, i fan de portaveu dels instal.ladors.
 • És molt important la funció del Gremi d´Instal.ladors en quan a la defensa dels seus associats davant la competència deslleial i l´intrusisme.
 • Al Gremi d´Instal.ladors treballem per a professionalitzar al màxim l´instal.lador i per això dirigim esforços per a donar una formació continuada i de reciclatge a les nostres empreses associades.
 • El Gremis d´Instal.ladors invertim recursos per a millorar la imatge de seriositat de l´instal.lador, oferint assessorament en quant a la qualitat i la seguretat a les instal.lacions de les nostres empreses associades, i d´aquesta manera escapar de tòpics que poden desvirtuar el nostre col.lectiu de professionals.
 • El Gremi d´Instal.ladors oferim a les empreses associades l´assessorament tècnic i serveis necessaris per al desenvolupament correcte de la seva activitat professional


Servei

 
El Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès com a associació professional es centra en la protecció dels interessos de les seves empreses associades, així com mantenir-les informades de tots els canvis i novetats, ja siguin normatius o d´altre índole, que els pugui afectar de forma directa o indirecta en el desenvolupament de la seva activitat professional.
El Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès es preocupa per les seves empreses associades i vetlla per que donguin una imatge de serietat i de professionalitat al sector; per aquest motiu, el Gremi actua en dos sentits:  
 
 • d´una banda, com una gestoria, tramitant i proporcionant la documentació professional necessària per al desenvolupament de l´activitat professional de les empreses associades, a la vegada que ofereix tota mena d´assessorament.
 • d´altra banda, com a escola de formació, oferint a les empreses associades la possibilitat d´un reciclatge continuat, així com de facilitar l´obtenció dels carnets i registres oficials requerits per l´administració per al desenvolupament de la seva activitat professional

En aquesta vessant també s´ocupa de la formació orientada a noves activitats del sector demandades cada vegada més per el client final (energies alternatives, domòtica,...)

El Gremi d´Industrials Instal.ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la Comarca del Tarragonès forma part de l´entramat d´associacions d´empresaris que es dediquen a les instal.lacions i que a Catalunya formen FERCA. L´afany d´aquestes associacions és el d´oferir serveis als seus associats mitjançant acords i aventatges que d´avegades són millors i més rentables si s´aconsegueixen a través d´una federació sòlida com és FERCA, que a la vegada de ser l´interlocutor vàlid, únic i reconegut davant l´administració autonòmica, és marca de professionalitat, seguretat i serietat per a les empreses associades. A continuació adjunta la relació genérica de serveis oferts pel Gremi:

Serveis Administració

 1. Assessorament i tramitació de documentació oficial
 2. Subministrament de butlletins oficials
 3. Certificats gremials d´empresa
 4. Butlletins  informatius
 5. Imatge corporativa (marca de qualitat): placa professional d´Identificació de la Federació

Assessoria i Serveis Tècnics

 1. Assessorament tècnic
 2. Assessorament fiscal i laboral
 3. Assessorament en temes de morositat i intrusisme
 4. Riscos laborals
 5. Assegurances
 6. Xarxa privada de comunicacions
 7. Intervenció en Juntes Arbitrals de Consum
 8. Campanyes coorporatives de difusió i publicitat

-   Acords i aventatges: telefonia, bancs,...

 
 
< Anterior   Següent >

Cercador

Ámbit

Població


Horari

Horari Oficines Gremi:
Del 12/setembre a 30/juny:
 • de dilluns a dijous de 8:00h. a 17:00h.
 • divendres de: 8:00h. a 14:30h.

L'horari per consultes tècniques serà:
 • OCA: atenció telefònica
 • TÜV RHEINLAND: els dimecres de 15:00h. a 17:00h.
 • ECA: dijous de 8:30h a 10:30h.

On Som?